תלמוד ישראלי – 146

ידידי התלמוד הישראלי !   לפעמים נדמה למתבונן מן הצד, שמתקיימת כביכול איזו תחרות בחלקים מסוימים של השיח הישראלי – מי יגביר יותר את גובה הלהבות, מי ילהיט יותר את האווירה, מי יחדד יותר את ההבדלים, מי ימצא יותר חסרונות באחר, מי יתלהם יותר במילותיו, מי ישתלח יותר באחרים, ומי יקצין יותר את דעותיו.   […]

שבת פרשת "מטות " .

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת מטות 1918 2019       7:15    שחרית   8:15   שיעור של זיו טור   9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה       קידוש שבת מברכים : משה נבנצאל, […]

י"ז בתמוז תלמוד ישראלי

ידידי התלמוד הישראלי !   מיוחסת למחזאי הרוסי  אנטון צ'כוב האימרה המפורסמת – "אם ראית במחזה אקדח מונח על השולחן במערכה הראשונה, אות הוא שהוא עתיד לירות במערכה השלישית…".   על משקל האימרה הזו, נכון יהיה לומר היום, יום צום י"ז בתמוז , שאם ראית שנאת חינם ומלחמות אחים במערכה הראשונה, אות הוא שעתיד יהיה בית המקדש להיחרב לדאבוננו במערכה השלישית. […]

שבת פרשת "פנחס " .

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת פנחס 1923 2025       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל   9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה         דף יומי  עם אבישי […]

שבת פרשת "חוקת " .

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת חוקת 1928 2032       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל   9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה       קידושא רבא -קידוש הודייה  עדי […]

תלמוד ישראלי -ערכה 142

ידידי התלמוד הישראלי !     על המילים הפותחות את פרשת השבוע הקרוב, פרשת חֻקַּת- "זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה"  יאמרו המפרשים והמדרשים את המשפט שמהווה יסוד במחשבה ובאמונה היהודית:"..חוקה חקקתי, גזירה היא מלפניי, ואין לך רשות להרהר אחריה..".     פעמים רבות ואנו ניצבים מול המציאות הסובבת אותנו ומתקשים להבין אותה. אנו שואלים שאלות על החיים, […]