חדשות

לוח זמנים יום כיפור

לוח זמנים יום כיפור ערב יום הכיפורים 14.00 מנחה 18.06הדלקת נרות ותחילת הצום 18.20 כל נדרי קבלת שבת וערבית יום הכיפורים 8:00 שחרית ומוסף 16.50 מנחה 18.00נעילה 19.03 סיום  הצום, ערבית וברכת לבנה בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה ושיתקבלו כל תפילותינו ברצון. השנה היו בקשות למניין בהיכל של כ210 נשים וילדות מחברות הקהילה ועוד […]

מזל טוב חודש אלול

מזל טוב  למשפחת הלר להולדת הנכדה בת לדנה ודני מזל טוב למשפחת פאר לבר מצווה של בנם מזל טוב למשפחת עבאדי לבר מצווה של בנם  

מזל טוב למשפחת רזניקוב לרגל אירוסי הבת שני

מזל טוב ליהודה וויוי  רזניקוב לאירוסי הבת שני חברי עמותת נאוה תהילה 

ברכות

מזל טוב  למשפחת שוורץ  לנישואי בנם מזל טוב למשפחת לומניצקי לנישואי בנם מזל טוב למשפחת  בן ארי לנישואי בן ארי מזל טוב למשפחת קזרנובסקי לבר מצווה של בנם מזל טוב למשפחת ווקסברג לבר מצווה של בנם מזל טוב למשפחת יששכר וייס לבר מצווה של בנם מזל טוב למשפחת רוטשטיין לבר מצווה של בנם