קריאת התורה

רוזנבאום בר מצווה לנכד

יום חמישי 28 לחודש עליה לתורה וכיבוד

שבת בר מצווה – משפחת מחאי

פרשת בלק שבת בר מצוה יהלי מחאי *** יש לוודא עם משפחת מחאי בסמוך לארוע את הפרטים (כגון קריאה בתורה חלקי/מלא, שימוש באולם לארוחה ערב/בוקר) קריאה בתורה קידוש לקהילה ארוחה ערב.צהריים משפחתית באולם ארועים(?)

קריאה בתורה – מינין ראשי

בראשית – אופיר שליסלברג

קריאת בתורה – מינין ראשי

האזינו ירין אגם: ראשון – חמישי אופיר שליסלברג: שישי – שביעי

קריאה בתורה – מנין ראשי

זיו טור, שחרית וכן במינחה של יוה"כ

קריאה בתורה – פרשת ניצבים

קזרנובסקי (בר מצוה) – ראשון, מפטיר זאב שוורץ – שני – שביעי

// Previous/next page navigation.