בר מצווה בשבת

מיטל כהן

שבת עליה לתורה

בר מצווה

שתי ארוחות ותפילה פרטית

שיינפלד

בר מצווה לבנייה פרשת קדושים 2024 קידוש וארוחות

// Previous/next page navigation.