חודש אב תש"פ

לוח דינים ומנהגים לעדֹות ישראל מבוסס על לוח דינים ומנהגים בהוצאת "היכל שלמה" בעריכת פרופ' יהודה איזנברג 2020 באוגוסט 19 – ביולי 22 המולד: יום שני )2020.7.20 )שעה 10:13 ועוד 15 חלקים. זמן קידוש לבנה: מליל שישי , ג' מנחם אב )2020.7.23 ,)עד ליל שלישי , י"ד באב בחודש )2020.8.3 )כל הלילה זמן קידוש לבנה […]