שבת פרשת נצבים

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת נצבים  1804 1902       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה       קידושא רבא שבת בר מצווה של עידן […]

תלמוד ישראלי 154

ידידי התלמוד הישראלי !     הרחק מהכותרות הגדולות והדרמות המרעישות, שני אירועים ייחודיים ומרגשים, שלכאורה רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב, חותמים עבורנו את השנה, אירועים שהמכנה המשותף שלהם הוא התמדה, מסירות, נחישות, ואמונה.   האחד- העולם היהודי ולומדי הדף היומי בעולם כולו, ובתוכם אלפים רבים של  לומדי התלמוד הישראלי- יסיימו השבוע את לימוד […]

שבת פרשת כי תבוא

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת כי תבוא 1814 1911       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה       קידושא רבא שבת כי תבוא […]

שבת פרשת כי תצא

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת כי תצא 1823 1920       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה       שיעור לילדים נעם איתן דף יומי […]

תלמוד ישראלי 152

ידידי התלמוד הישראלי !   אחד התחומים בהם עשתה החברה האנושית כברת דרך גדולה וחשובה בעת האחרונה, הוא נושא המודעות והרגישות החברתית לצרכיהם וזכויותיהם של אוכלוסיות שונות – בין אם אלו שכירים, או בעלי צרכים מיוחדים, וכדו'.   אם בתקופות אחרות עדיין הייתה בעולם עבדות, ועדיין היו ציבורים שלמים שלא זכו לשום זכויות, הגנה וכבוד, […]

שבת פרשת כי תצא

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת כי תצא 1823 1920       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה       שיעור לילדים נעם איתן דף יומי […]

תלמוד ישראלי

ידידי התלמוד הישראלי !   רוחות אלול נושאות בכנפיהן  משב רוח של התחלה ושל סוף.   סופה של חופשה וסופה של שנה, ותחילתה של שנה חדשה באופק הקרוב, כשתקיעות השופר המהדהדות בבתי הכנסת מדי בוקר מבשרות את בואה.   שנה חדשה המלווה בכל כך הרבה תפילות וציפיות, תקוות ושאיפות של כולנו , כמילותיה של  עדית […]

שבת פרשת ראה

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת ראה 1842 1939       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   חזרה לטקס ילדי כתה א תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה       טקס […]