יום שלישי, כ"ג אייר התשע"ו, 31.5.2016, 38 בעומר
קטגוריה:
שעת התחלה: 830
בעל האירוע :מנהל

שמואל אברהמי  ברית

יום שלישי 830