יום שבת, ב' כסלו התשפ"ב, 6.11.2021

שבת חתן ארוחות ערב וצהריים וקידוש