יום שבת, ד' חשון התשע"ו, 17.10.2015
בעל האירוע :מנהל