יום שבת, י"ג אדר התשע"ז, 11.3.2017
בעל האירוע :ישראל פרידר