יום שבת, י' תמוז התשע"ח, 23.6.2018

שבת חתן ארוחות שבת וקידושא רבא