יום שבת, כ"ה חשון התשע"ו, 7.11.2015
אירוע פרטי
בעל האירוע :דוד רוזנברג

שבת בר מצווה רוזנברג  כולל ארוחות שבת