יום שבת, י"ז תמוז התשע"ח, 30.6.2018
בעל האירוע :יצחק צחי מחאי

פרשת בלק

שבת בר מצוה יהלי מחאי

*** יש לוודא עם משפחת מחאי בסמוך לארוע את הפרטים (כגון קריאה בתורה חלקי/מלא, שימוש באולם לארוחה ערב/בוקר)

קריאה בתורה

קידוש לקהילה

ארוחה ערב.צהריים משפחתית באולם ארועים(?)