יום שבת, א' אדר התשפ"א, 13.2.2021, ראש חודש
קטגוריה:

אולם בשבת