יום שבת, כ"ח אלול התשע"ו, 1.10.2016
קטגוריה:
בעל האירוע :מנהל

קזרנובסקי (בר מצוה) – ראשון, מפטיר

זאב שוורץ – שני – שביעי