יום שבת, כ"א אלול התשע"ו, 24.9.2016
קטגוריה:
בעל האירוע :מנהל

פרשת כי תבא

אופיר שליסלברג: ראשון – חמישי

שוורץ: שישי-שביעי