יום שבת, י"ז תמוז התשע"ו, 23.7.2016
בעל האירוע :מנהל

ראשון, שני, שלישי, רביעי – נכד של גוטרייך

חמישי, שישי, שביעי – שמוליק אדלר