יום שבת, ב' כסלו התש"פ, 30.11.2019
קטגוריה:

עדי- קידוש בשבת