יום שבת, ט' אדר התשע"ח, 24.2.2018
בעל האירוע :אסף וולפיש