יום שבת, ט"ז כסלו התשע"ו, 28.11.2015
קטגוריה:
האירוע מיועד לחברי הקהילה
בעל האירוע :מנהל

משפחות  גוטרייך גרינולד והלר