יום רביעי, י"ג אדר ב' התשע"ו, 23.3.2016, תענית אסתר
קטגוריה:
שעת התחלה: 1810
האירוע מיועד לחברי הקהילה
בעל האירוע :מנהל

1810- ערבית וקריאת מגילה בשני מניינים 

מופע בועות  וכיבוד לכל הילדים לאחר הקריאה