יום שישי, י"ד אדר התשפ"א, 26.2.2021, פורים

פורים  יום ששי סעודה של נוימן ארי