יום חמישי, כ"ו אלול התשע"ט, 26.9.2019
שעת התחלה: 18:00