יום שלישי, א' ניסן התשע"ז, 28.3.2017, ראש חודש
בעל האירוע :נאור חיים הלוי

סדנאות של פעמונים (נאור הלוי)