יום שבת, ט"ז אדר התשע"ח, 3.3.2018
קטגוריה:

שבת כי תשא, תשע"ח