יום שישי, ט"ו כסלו התשע"ט, 23.11.2018
בעל האירוע :מאיר יעקבסון

ארוחת ערב פרטית בחדרים למעלה

טיש באולם בערב ששי