יום שלישי, ט"ו סיון התשע"ט, 18.6.2019
קטגוריה:
שעת התחלה: 830
שעת סיום :1300

ברית