יום רביעי, כ' כסלו התשע"ו, 2.12.2015
שעת התחלה: 16:00
שעת סיום :20:00
בעל האירוע :מנהל

פרטים בהמשך…

ועדת תרבות