יום ראשון, ח' טבת התשע"ו, 20.12.2015
קטגוריה:
שעת התחלה: 20:00
שעת סיום :23:00
בעל האירוע :מנהל

הרצאה של ד"ר גרשון בר כוכבא לקראת עשרה בטבת, במסגרת הרצאות "הגות בגבעה" לזכר מיכל אדלר ע"ה.

20:30 – 22:00