יום ראשון, י"א תשרי התשע"ח, 1.10.2017
קטגוריה:
שעת התחלה: 20:00

בנושא: "ארגון צהר ואתגרי הווה ועתיד בחיי הדת בישראל"