יום שבת, כ' אב התשע"ז, 12.8.2017
בעל האירוע :מנהל

בר מצווה ישי ריזל

לוודא מול זיו בסמוך לארוע לגבי:

קריאה בתורה

קידוש לקהילה

שימוש באולם הקידושים ערב / צהריים