יום שבת, י"ח שבט התשע"ח, 3.2.2018
אירוע פרטי
בעל האירוע :אריה יהודה וידיסלבסקי

שבת בר מצווה וידיסלבסקי

ארוחות שבת

קידושא רבה לקהילה