יום שבת, א' ניסן התשע"ח, 17.3.2018, ראש חודש
קטגוריה:

שבת בר מצווה.

תפילה/קריאה בתורה/אולם ארועים.