יום רביעי, א' אדר א' התשפ"ב, 2.2.2022, ב' ראש חודש
קטגוריה:

ברית בבית הכנסת ןרק שולחן  ומיחם מיים עם שקיות תה קפה