יום חמישי, ט"ו תמוז התשע"ט, 18.7.2019
קטגוריה:
שעת התחלה: 830