יום רביעי, כ"ב חשון התשע"ז, 23.11.2016
קטגוריה:
שעת התחלה: 1300
אירוע פרטי
בעל האירוע :מנהל

יום רביעי 

כולל 800

ברית 1300