יום ראשון, ט"ו אלול התשע"ה, 30.8.2015
קטגוריה:
שעת התחלה: 1000
אירוע פרטי
בעל האירוע :מנהל

ברית בנצי ב 1000