יום שישי, כ"ב כסלו התשע"ו, 4.12.2015
קטגוריה:
שעת התחלה: 900
אירוע פרטי
בעל האירוע :מנהל

ברית בני טישלר  0507601600