יום רביעי, כ"ז אדר התשע"ח, 14.3.2018
בעל האירוע :אברהם ברקוביץ