יום חמישי, ז' כסלו התשפ"ב, 11.11.2021

זינגר אסף

על הגג