יום חמישי, י"ט כסלו התשע"ח, 7.12.2017
קטגוריה:
שעת התחלה: 18:30
שעת סיום :20:00
האירוע מיועד לחברי הקהילה

בארגון הגבאים, אשי מרק