יום ראשון, כ"א תשרי התש"פ, 20.10.2019, הושענא רבא
קטגוריה:
שעת התחלה: 1900

חברי בית הכנסת