יום חמישי, כ"ו כסלו התשע"ח, 14.12.2017, חנוכה נר שני