יום חמישי, כ"ה אדר התשע"ז, 23.3.2017
בעל האירוע :אברהם ברקוביץ

אירוסי הבת

משפחת ברקוביץ