יום חמישי, י"א אדר ב' התשפ"ד, 21.3.2024, תענית אסתר

100 איש 1300 פלוס ניקיון