שבת חתן

שליסלברג

שבת חתן ארוחות ערב וצהריים וקידוש

רטשטיין חתן

שבת חתן קידוש

שבת חתן – אביב דויטש

ארוחת ערב שבת – אולם ארועים. ארוחת יום שבת – כיתות קומה 2.  

// Previous/next page navigation.