שבע ברכות

שבת חתן – אביב דויטש

ארוחת ערב שבת – אולם ארועים. ארוחת יום שבת – כיתות קומה 2.  

שוורץ שבע ברכות

משה וקסברג – 050-7727697 // זאב שוורץ – 052-8588888

// Previous/next page navigation.