קידוש בשבת

הרמן

שבת קידוש  צעירים

שליסלברג

שבת חתן ארוחות ערב וצהריים וקידוש

רטשטיין חתן

שבת חתן קידוש

בר מצוה – יהונתן זדרמן

בפרשת ויחי יד בטבת תשע"ט. 22.12.18  בר מצווה לבן יהונתן. עליה לתורה במניין השני +קידוש סעודות של המשפחה באולם האירועים (ליל שבת ושבת)

קידוש

נוימן/בודה להולדת הבת/נכדה פריאל לכבוד בת המצווה של עלמה

// Previous/next page navigation.