קידוש בשבת

שבת בר מצווה – משפחת מחאי

פרשת בלק שבת בר מצוה יהלי מחאי *** יש לוודא עם משפחת מחאי בסמוך לארוע את הפרטים (כגון קריאה בתורה חלקי/מלא, שימוש באולם לארוחה ערב/בוקר) קריאה בתורה קידוש לקהילה ארוחה ערב.צהריים משפחתית באולם ארועים(?)

קידוש שוורץ

קידוש חתן  שוורץ

בר מצווה ישי ריזל

בר מצווה ישי ריזל לוודא מול זיו בסמוך לארוע לגבי: קריאה בתורה קידוש לקהילה שימוש באולם הקידושים ערב / צהריים

שבת חתן יוני לומניצקי

שבת חתן יוני לומניצקי קידושא רבא

בר מצווה וידיסלבסקי

שבת בר מצווה וידיסלבסקי ארוחות שבת קידושא רבה לקהילה

בר מצווה אוזלבו

בר מצווה שיריון אולם ערב/בוקר שיריון קריאה בתורה. (יש לודא ולאשר מול איציק אוזלבו בסמוך לארוע)

בר מצווה מירב גוטליב

ינון ישראל – חתן הבר מצווה. קריאת התורה + מפטיר/הפטרה. קידושה רבה לקהילה. שיריון אולם לארוחת ערב וארוחת צהריים למשפחה.  

קידוש הודיה – מנחם קזרנובסקי

קידוש הודיה – מנחם קזרנובסקי

// Previous/next page navigation.