עלייה בשבת

בר מצוה – יהונתן זדרמן

בפרשת ויחי יד בטבת תשע"ט. 22.12.18  בר מצווה לבן יהונתן. עליה לתורה במניין השני +קידוש סעודות של המשפחה באולם האירועים (ליל שבת ושבת)

שבת בר מצווה – משפחת מחאי

פרשת בלק שבת בר מצוה יהלי מחאי *** יש לוודא עם משפחת מחאי בסמוך לארוע את הפרטים (כגון קריאה בתורה חלקי/מלא, שימוש באולם לארוחה ערב/בוקר) קריאה בתורה קידוש לקהילה ארוחה ערב.צהריים משפחתית באולם ארועים(?)

בר מצווה וידיסלבסקי

שבת בר מצווה וידיסלבסקי ארוחות שבת קידושא רבה לקהילה

בר מצווה מירב גוטליב

ינון ישראל – חתן הבר מצווה. קריאת התורה + מפטיר/הפטרה. קידושה רבה לקהילה. שיריון אולם לארוחת ערב וארוחת צהריים למשפחה.  

חתנים

חתן כל הנערים- וידיסלבסקי אריה חתן תורה- זאב שוורץ חתן בראשית- פרל מוטי מפטיר -אהרון אגם  קידושא דאגם 

עליות לתורה שבת בראשית

כהן – לוי- שלישי-זדרמן רביעי-משפחת זדרמן חמישי-משפחת זדרמן ששי-משפחת זדרמן שביעי-משפחת זדרמן מפטיר- בר מצווה דניאל זדרמן

שבת בר מצווה רוזנברג

שבת בר מצווה רוזנברג  כולל ארוחות שבת 

// Previous/next page navigation.