הרצאה לקהילה

יניב ערב

ערב דרשות אזכרה להלל ויגל   יניב

הרצאה מרתקת לקראת יום השואה בשעה 20:30

הרצאה בנושא "השואה בקולנוע", בשילוב קטעים מסרטים. המרצה: שולי קטש, המתמחה בחקר יחסי הגומלין שבין השואה והקולנוע. ועדת תרבות – נאוה תהילה

הגות בגבעה -ד"ר גרשון בר כוכבא

הגות בגבעה -ד"ר גרשון בר כוכבא מחבר הספר מקדש בלהבות 

הגות בגבעה – הרצאה לקראת עשרה בטבת, ד"ר גרשון בר-כוכבא

הרצאה של ד"ר גרשון בר כוכבא לקראת עשרה בטבת, במסגרת הרצאות "הגות בגבעה" לזכר מיכל אדלר ע"ה. 20:30 – 22:00

// Previous/next page navigation.